- - -

Organizē

-
Stādu audzētāju biedrība

sadarbībā ar:

-
Siguldas pilsētu

Atbalsta:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatīvi atbalsta:

-

-

-

-

Noslēdzies 11. Latvijas Stādu parādes konkurss “Tava vide”

Konkurss “Tava vide” tika organizēts 11. Latvijas Stādu Parādes ietvaros. Tajā aicināja piedalīties visas Latvijas profesionālās izglītības iestādes, izveidojot dizaina objektu atbilstoši savai izglītības iestādei, kā arī radot skolas labiekārtošanas projektu.

Konkursa finālā 2. maijā Siguldas Svētku laukumā savus konkursa maketus un prezentācijas aizstāvēja sekojošas skolas: Priekuļu tehnikums, Kuldīgas arodvidusskola, Alsviķu arodvidusskola, Mālpils Profesionālās vidusskola, Jaungulbenes Profesionālās vidusskola.

Konkursanti aizvadīja trīs posmus – piesakot savu ideju, noklausoties lekciju kursus par atbilstošo tematiku Grīziņkalna projektā “Koka Rīga”, kam sekoja detālplānojuma un tāmes izstrāde, savukārt finālā bija jāprezentē savas idejas makets.

Konkursa uzvarētāji ir divi – galveno balvu un idejas realizāciju dzīvē īstenos Skrundas Profesionālā vidusskola. Savukārt pasākuma apmeklētāju balsojuma uzvarētājs un komanda, kura dosies uz Stokholmu ar prāmi Tallink ir Alsviķu arodvidusskola.

Visas skolas saņems veicināšanas balvas no pasākuma atbalstītājiem un izstrādātie maketi tiks aizgātāji katrai skolai personīgi.

Paldies visām skolām par lieliskajiem darbiem un uzņēmību.

Latvijas Stādu parādi organizē SAB sadarbībā ar Siguldas novada Domi. Pasākuma mērķis ir popularizēt Latvijā audzētus stādus un to ražotājus, jo dalībniekiem ir viens pamatnoteikums – Stādu parādēs apmeklētājiem piedāvāt tikai Latvijā audzētus stādus.

Organizē: Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Siguldas novada Domi.
Atbalsta: a/s Latvijas valsts meži, SIA Laflora, Tallink, Ghetto Games, SIA Vaderstad, žurnāls Dārza pasaule, dārzkopības portāls www.horti.lv.

Kontakti:
Sabīna Alta
Latvijas Stādu parādes 2014 direktore
Tālr.: 29182962
www.stadi.lv, www.staduparade.lv
e-pasts: sabina@staduparade.lv
Adrese: Miera iela 1, Salaspils, LV-2169

Latvijas Stādu parādes konkurss profesionālajām vidusskolām

Konkurss “Tava vide” tiek organizēts Latvijas Stādu Parādes 2014 ietvaros. Tajā aicinātas piedalīties visas Latvijas profesionālās izglītības iestādes, izveidojot dizaina objektu atbilstoši savai izglītības iestādei, kā arī radot skolas labiekārtošanas projektu.

17. februārī beidzās pirmās kārtas iesniegumu pieņemšana un konkursa otrajā kārtā piedalīsies komandas no sekojošām izglītības iestādēm: Priekuļu tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas, Alsviķu arodvidusskolas, Mālpils Profesionālās vidusskolas, Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas.

Konkursa nākamais posms ir lekciju kurss skolu audzēkņiem, kas notiks Rīgā, Grīziņkalna projektā “Koka Rīga”. Lekcijās audzēkņi uzzinās par projektēšanu (pamatlikumi, sabiedrisko zonu apstādījumi, funkcijas, piemēroti augi, mazās arhitektūras formas, apgaismojums); augi (aktualitātes, augu ekoloģija, ziemcietība); ierīkošana un kopšana (stādīšana, kopšana, dzīvžogi); tāme (teorija, praktiskais piemērs no esoša objekta); ekskursija – objekta apmeklējums.

Tam sekojoši, dalībnieki iesniegs savu labiekārtošanas darbu tāmi, kā arī detālplānojumu, bet līdz konkursa noslēgumam – 2. maijam, kas norisināsies Latvijas Stādu Parādes 2014 laikā, komandas gatavos objekta maketus. To prezentācija sāksies 2. maijā plkst. 12:00 Siguldas Svētku laukuma centrā.

Uzvarētāju komandas konkursā būs divas – vienu, galveno, izvērtēs žūrijas komisija, dāvinot 2000 eiro lielu naudas summu projekta izpildei, savukārt otru balvu dāvinās Tallink, apmeklētāju balsojuma uzvarētājam. Taču šajā konkursā ieguvēji būs visi, jo Stādu Audzētāju biedrības biedri pasniegs savus lolotos un izaudzētos augus visām komandām, tāpat arī konkursa atbalstītāji būs sarūpējuši savas balvas.

Organizē: Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Siguldas novada Domi.
Atbalsta: a/s Latvijas valsts meži, SIA Laflora, Tallink, Ghetto Games, SIA Vaderstad, žurnāls Dārza pasaule, dārzkopības portāls www.horti.lv.

Kontakti:
Sabīna Alta
Latvijas Stādu parādes 2014 direktore
Tālr.: 29182962
www.stadi.lv, www.staduparade.lv
e-pasts: sabina@staduparade.lv
Adrese: Miera iela 1, Salaspils, LV-2169

Konkursa „Tava vide” nolikums.

Konkursa_nolikums lejupielādei *.doc formātā

2014.gada 28.janvārī

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Konkursu „Tava vide” (turpmāk – Konkurss) rīko: Biedrība “Stādu Audzētāju Biedrība”, pasākuma “Latvijas Stādu parāde 2014” ietvaros, adrese Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, Reģ. Nr. 40008060510.
1.2. Konkursa mērķis: veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus sakopt iestādes apkārtni, izveidojot tai raksturojošu dizaina objektu.
1.3. Konkursa priekšmets: oriģināldarbs – izglītības iestādes reprezentējošs dizaina objekts, izpildes gaita, kā arī labiekārtošanas darbi 100 m2 platībā (turpmāk tekstā – Piedāvājums).
1.4. Piedāvājumam jābūt oriģinālam, jāatšķiras no citu iestāžu audzēkņu iesniegtajiem objektiem un jāatbilst profesionālās izglītības iestādes apgūstamajām zinātnēm.
1.5. Piedāvājumā iekļaujamie obligātie materiāli – videi atbilstoši augi, labiekārtojamā platība (iekštelpās vai ārtelpās), profesijas raksturojošais elements, iestādes simboli (logo, ģērbonis, karoga krāsas u.c.). Visu konkursā uzaicināto profesionālo izglītības iestāžu sarakstu skatīt Nolikuma 1.pielikumā.
1.6. Konkursā var piedalīties: jebkuras profesionālās izglītības iestādes, kas norādīta Nolikuma 1.pielikumā personu grupa (turpmāk tekstā – Pretendents), kas iesniegusi pieteikumu dalībai konkursā atbilstoši šī konkursa Nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) noteikumiem.
1.6.1. Personu grupa sastāv no 7 audzēkņiem un 1 pasniedzēja – projekta vadītāja.
1.7. Ar konkursa Nolikumu var iepazīties Stādu Audzētāju Biedrības mājas lapā www.stadi.lv un www.staduparade.lv.
1.8. Papildus informāciju par konkursa norisi iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 29182962 (kontaktpersona – Sabīna Alta) vai 22002811 (Agnese Kristapsone) vai e-pastiem sabina@staduparade.lv vai agnese@staduparade.lv.

2. KONKURSA PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI
2. Konkursa norises laiks:
2.1. Konkurss norisinās trīs kārtās.
2.1.2. Konkursa idejas uzmetums-skice, pievienojot aizpildītu “Pieteikuma anketa” (Nolikuma 2.pielikums) ar ziņām par iesniegto Piedāvājumu pieņemšana dalībai konkursa 1. kārtā notiek līdz 2014. gada 17. februārim.
2.1.3. Konkursa 2. kārtas dalībniekus paziņo līdz 2014. gada 3. martam.
2.1.4. 2. kārtas dalībnieki piedalās teorētiskajā lekciju kursā (2014. gada 10.-14. marts) par sekojošām tēmām: projektēšana (pamatlikumi, sabiedrisko zonu apstādījumi, funkcija, piemēroti augi, mazās arhitektūras formas, apgaismojums); augi (aktualitātes, augu ekoloģija, ziemcietība); ierīkošana un kopšana (stādīšana, kopšana, dzīvžogi); tāme (teorija, praktiskais piemērs no esoša objekta); ekskursija – objekta apmeklējums.
2.1.5. Pēc lekciju kursa noklausīšanās, līdz 2014. gada 1. aprīlim, konkursa 2. kārtas dalībnieki iesūta Piedāvājuma tāmi un detālplānojumu.
2.1.6. Konkursa 3. kārta norit līdz 2014. gada 2. maijam, kad dalībnieki gatavo Piedāvājuma maketu (mērogā: A1) un tā prezentāciju.
2.2. Maketu prezentācijas norisināsies Latvijas Stādu parādes laikā, 2014. gada 2. maijā, Siguldas Svētku laukumā no plkst. 12:00.
2.3. Konkursa Piedāvājumu var iesniegt:
2.3.1. nosūtot elektroniski ar norādi: Konkursam “Tava vide” uz e-pastu: sabina@staduparade.lv vai agnese@staduparade.lv.
2.3.2. nosūtot pa pastu ar norādi: Konkursam “Tava vide” uz adresi: Miera iela 1, Salaspils, LV-2169.
2.4. Pretendentu iesniegtie Piedāvājumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā.

3. KONKURSA PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
3.1. Konkursam iesniegtie Piedāvājumi no 2014.gada 2.maija līdz 3.maijam būs pieejami apskatei un vērtēšanai Svētku laukumā, Siguldā.
3.2. Konkursam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus izvērtēs un uzvarētājus noteiks:
3.2.1. Vērtēšanas komisija;
3.2.2. Pasākuma apmeklētāju balsojums.
3.3. Vērtēšanas komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtēs, vadoties pēc šādiem kritērijiem:

Vērtēšanas kritērijs Maksimālais punktu skaits
Dizaina objekta un labiekārtošanas darbu atbilstība konkursa prasībām un tematikai 30
Dizaina objekta un labiekārtošanas darbu izpildes iespējas iekļaujoties tāmes summā 20
Dizaina objekta un labiekārtošanas darbu oriģinalitāte, atšķirīga pieeja 30
Dizaina objekta un labiekārtošanas darbu prezentācija 20

3.4. Katrs vērtēšanas komisijas loceklis vērtē iesniegto Piedāvājumu, piešķirot noteiktu punktu skaitu (maksimālais punktu skaits – 100). Par Vērtēšanas komisijas uzvarētāju tiek atzīts Piedāvājums, kas Vērtēšanas komisijas vērtējumā saņēmis augstāko punktu skaitu.
3.5. Vērtēšanas komisijas balvu fonds Dizaina objekta realizācijai – 2000,00 EUR un Stādu Audzētāju Biedrības biedru un atbalstītāju sarūpētās balvas. Papildus tiek piešķirti augi un stādi vērtībā līdz 500,00 EUR, kā arī dažādi apzaļumošanai paredzētie materiāli, kas tiks precizēti pēc uzvarējušā Piedāvājuma nepieciešamības.
3.6. Pasākuma apmeklētāju balsojums tiek īstenots 2014. gada 2.-3. maijā Svētku laukumā, Siguldā, apmeklētājiem klātienē balsojot par iesniegtajiem Dizaina objektiem.
3.7. Pēc pasākuma apmeklētāju balsojuma tiks noteikts tā uzvarētājs un Piedāvājums ar lielāko iedzīvotāju balsojuma atbalstu balvā saņems ceļojumu 8 personām ar prāmi Tallink, maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga (3 dāvanu kartes).
3.8. Visiem Pretendentu Piedāvājumiem tiks piešķirtas veicināšanas balvas no Stādu Audzētāju Biedrības biedriem un pasākuma atbalstītājiem.
3.9. Konkursa uzvarētāji par rezultātiem tiks informēti līdz 2014.gada 9. maijam rakstiski, nosūtot informāciju uz e-pastu vai pastu, un telefoniski.
3.10. Konkursa laureāti tiks apbalvoti Latvijas Stādu parādes laikā 2014.gada 2.-3.maijā (laiks un vieta tiks paziņoti).
3.11. Pēc konkursa, sākot ar 12.maiju, Pretendents – Vērtēšanas komisijas uzvarētājs iesniegto dizaina objektu realizē savā izglītības iestādē (vai vienojoties par vēlamo realizācijas laiku, iesūtot to kopā ar konkursa idejas uzmetumu-skici un Pieteikuma anketu).
3.12. Pārējie Pretendenti savas iesniegtās idejas maketus var saņemt, sākot ar 12.maiju, adresē: Miera iela 1, Salaspils, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29182962.

4. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pretendenta iesniegts konkursa Piedāvājums nozīmē pilnīgu konkursa noteikumu pieņemšanu.
4.2. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var pārveidot vai atsaukt savu piedāvājumu.
4.3. Katra izglītības iestāde var iesniegt vienu piedāvājumu no vienas studiju programmas.

Latvijas Stādu parādes direktore Sabīna Alta

1.Pielikums
Konkursā aicināto profesionālo izglītības iestāžu saraksts

• Aizkraukles Profesionālā vidusskola
• Alsviķu arodskola
• Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
• Barkavas Profesionālā vidusskola
• VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”
• Cīravas Profesionālā vidusskola
• Daugavpils profesionālā vidusskola
• Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
• Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
• Ērgļu Profesionālā vidusskola
• Jaungulbenes Profesionālā vidusskola
• Jelgavas Tehnikums
• Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”
• Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
• Laidzes Profesionālā vidusskola
• Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”
• Limbažu Profesionālā vidusskola
• Ogres tehnikums
• Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums
• Rankas Profesionālā vidusskola
• Rīgas 3. arodskola
• Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”
• Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
• Rīgas Amatniecības vidusskola
• Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
• VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
• Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
• Saldus Profesionālā vidusskola
• Saulaines Profesionālā vidusskola
• Skrundas Profesionālā vidusskola
• Smiltenes tehnikums
• Valmieras Profesionālā vidusskola
• Ventspils Tehnikums
• Viduslatgales Profesionālā vidusskola
• Apguldes Profesionālā vidusskola
• Bebrenes Profesionālā vidusskola
• Cēsu Profesionālā vidusskola
• Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
• Jelgavas Amatu vidusskola
• Mālpils Profesionālā vidusskola
• Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
• Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

2.Pielikums
Pieteikuma anketa konkursam “Dizaina objekts”

• Izglītības iestādes nosaukums:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

• Pieteikuma iesniedzēju/personu grupas uzvārds, vārds:

1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
6. _________________________________________
7. _________________________________________
8. _________________________________________

• Grupas atbildīgās personas kontaktadrese:
_____________________________________________________________________________

• E-pasta adrese:
___________________________________________

• Tālruņa numurs (mobilā tālruņa un/vai fiksētās līnijas numurs):
___________________________________________

• Pilnīgs projekta idejas apraksts, iekļaujot informāciju par veicamajiem izglītības iestādes
labiekārtošanas darbiem un reprezentējošā dizaina objekta skice (1-2 lapas):

Konkursa_nolikums lejupielādei *.doc formātā