Nolikuma “17.Latvijas Stādu parāde” pielikums

2021. gada 30.aprīlis un 1.maijs, plkst. 9:00 - 18:00, Sigulda, Svētku laukums.

Dalības maksa tiek noteikta uz 2 pasākuma dienām.

  • Stādu audzētāju biedrības biedriem tiek piemērota biedra bonusa atlaide;
  • Veicot apmaksu līdz 26.aprīlim, spēkā zemāk tabulā redzamie izcenojumi.
  • Norādītajā cenā ir ietverta Siguldas novada Domes noteiktā tirdzniecības nodeva saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.24 no 03.08.2016.
Sākot ar 2020.gadu, iekasējot dalības maksu par tirdzniecību Stādu parādē, tirdzniecības dalībniekam, kas veic tirdzniecību ar precēm, kas apzīmētas ar preču zīmi "Radīts S!guldā" (izņemot sabiedrisko ēdināšanu), organizators piemēro atvieglojumu 50% apmērā no attiecīgās preču grupas tirdzniecības nodevas (nevis dalības maksas), kas noteikta Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 (prot. Nr.12, §3) "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā". Attiecīgā naudas summa tiks piemērota kā atlaide dalibniekam nosūtītajā rēķinā. Lai saņemtu šo atvieglojumu, dalībniekam atsūtot pieteikumu ir jāpievieno ieskanēta Siguldas attīstības aģentūras izsniegtā atļauja preču zīmes Radīts S!guldā lietošanai.
 
  • A; B; C zonās visiem dalībniekiem tiek nodrošināti vismaz 5m dziļumā. D un E zonās 2-5m.
  • Elektrības pieslēgums pieejams E zonā un C zonā C1-C18
Tabulā cenas norādītas ar PVN 21%
  Pārtikas preces, tai skaitā saldējums, bezalkoholiskie dzērieni, augļi, dārzeņi, u.c. Nepārtikas preces, tai skaitā ziedi, stādi, mākslas un amatniecības izstrādājumi, grāmatas, u.c. Sabiedriskā ēdināšana, Alkoholiskie dzērieni 
Dalībnieka tips SAB biedrs 60 SAB biedrs 200 Citi dalībnieki Citi dalībnieki (+ elektrības pieslēgums) Citi dalībnieki Citi dalībnieki (+ elektrības pieslēgums)
  25/ 35 EUR/m +PVN 21% 25/ 35 EUR/m +PVN 21% 35/ 45 EUR/m+ PVN 21% 40/ 50 EUR/m +PVN 21% 45/ 55 EUR/m +PVN 21% 50/ 60 EUR/m +PVN 21%
1 m 60.50 60.50 84.70 96.80 108.90 121.00
2 m 60.50 60.50 84.70 96.80 108.90 121.00
3 m 90.75 90.75 127.05 145.20 163.35 181.50
4 m 121.00 121.00 169.40 193.60 217.80 242.00
5 m 151.25 151.25 211.75 242.00 272.25 302.50
6 m 181.50 181.50 254.10 290.40 326.70 363.00
7 m 211.75 211.75 296.45 338.80 381.15 423.50
8 m 242.00 242.00 338.80 387.20 435.60 484.00
9 m 272.25 272.25 381.15 435.60 490.05 544.50
10 m 302.50 302.50 423.50 484.00 544.50 605.00
11 m 465.85 332.75 598.95 665.50 732.05 798.60
12 m 508.20 363.00 653.40 726.00 798.60 871.20
13 m 550.55 393.25 707.85 786.50 865.15 943.80
14 m 592.90 423.50 762.30 847.00 931.70 1016.40
15 m 635.25 453.75 816.75 907.50 998.25 1089.00
16 m 677.60 484.00 871.20 968.00 1064.80 1161.60
17 m 719.95 514.25 925.65 1028.50 1131.35 1234.20
18 m 762.30 544.50 980.10 1089.00 1197.90 1306.80
19 m 804.65 574.75 1034.55 1149.50 1264.45 1379.40
20 m 847.00 605.00 1089.00 1210.00 1331.00 1452.00
21 m 889.35 889.35 1143.45 1270.50 1397.55 1524.60
22 m 931.70 931.70 1197.90 1331.00 1464.10 1597.20
23 m 974.05 974.05 1252.35 1391.50 1530.65 1669.80
24 m 1016.40 1016.40 1306.80 1452.00 1597.20 1742.40
25 m 1058.75 1058.75 1361.25 1512.50 1663.75 1815.00

pamatcena /  paaugstināta cena pēc apjoma