Nolikuma “15.Latvijas Stādu parāde” pielikums


2018.gada 4.-5.maijs Sigulda, Svētku laukums

Dalības maksa tiek noteikta uz 2 pasākuma dienām.
• Stādu audzētāju biedrības biedriem tiek piemērota biedra bonusa atlaide;
• Veicot apmaksu (par ko norāda pieteikuma anketā) līdz 12.martam, visiem dalībniekiem tiek piešķirta 10% atlaide.
• Norādītajā cenā ir ietverta Siguldas novada Domes noteiktā tirdzniecības nodeva saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.24 no 03.08.2016.
• A; B; C zonās visiem dalībniekiem tiek nodrošināti vismaz 5m dziļumā.
D un E zonās 2-3m.

 

Cenas

ar PVN 21%

SAB biedrs 60

SAB biedrs 200

Citi dalībnieki

1 tekošie metri

43,56 EUR

43,56 EUR

67,76 EUR

2 tekošie metri

43,56 EUR

43,56 EUR

67,76 EUR

3 tekošie metri

65,34 EUR

65,34 EUR

101,64 EUR

4 tekošie metri

87,12 EUR

87,12 EUR

135,52 EUR

5 tekošie metri

108,90 EUR

108,90 EUR

169,40 EUR

6 tekošie metri

130,68 EUR

130,68 EUR

203,28 EUR

7 tekošie metri

152,46 EUR

152,46 EUR

237,16 EUR

8 tekošie metri

174,24 EUR

174,24 EUR

271,04 EUR

9 tekošie metri

196,02 EUR

196,02 EUR

304,92 EUR

10 tekošie metri

217,80 EUR

217,80 EUR

338,80 EUR

11 tekošie metri

326,70 EUR

239,58 EUR

559,02 EUR

12 tekošie metri

348,48 EUR

261,36 EUR

609,84 EUR

13 tekošie metri

370,26 EUR

283,14 EUR

665,28 EUR

14 tekošie metri

392,04 EUR

304,92 EUR

720,72 EUR

15 tekošie metri

413,82 EUR

326,70 EUR

772,20 EUR

16 tekošie metri

435,60 EUR

348,48 EUR

823,68 EUR

17 tekošie metri

559,02 EUR

370,26 EUR

875,16 EUR

18 tekošie metri

609,84 EUR

392,04 EUR

926,64 EUR

19 tekošie metri

665,28 EUR

413,82 EUR

978,12 EUR

20 tekošie metri

720,72 EUR

435,60 EUR

1029,60 EUR

21 tekošie metri

772,20 EUR

559,02 EUR

1081,08 EUR

22 tekošie metri

823,68 EUR

609,84 EUR

1132,56 EUR

23 tekošie metri

875,16 EUR

665,28 EUR

1184,04 EUR

24 tekošie metri

926,64 EUR

720,72 EUR

1235,52 EUR

25 tekošie metri

978,12 EUR

772,20 EUR

1287,00 EUR

Pamatcena / Paaugstināta cena pēc apjoma