Nolikuma “17.Latvijas Stādu parāde” pielikums

2020.gada 1.-2.maijs Sigulda, Svētku laukums

Dalības maksa tiek noteikta uz 2 pasākuma dienām.

  • Stādu audzētāju biedrības biedriem tiek piemērota biedra bonusa atlaide;
  • Veicot apmaksu (par ko norāda pieteikuma anketā) līdz 28.februārim, visiem dalībniekiem tiek piešķirta 10% atlaide.
  • Veicot apmaksu līdz 31.martam, spēkā zemāk tabulā redzamie izcenojumi.
  • Veicot apmaksu aprīlī, cenrādī uzrādītajam izcenojumam tiek pieskaitīti 10 EUR +PVN 21% par katru tekošo metru.
  • Norādītajā cenā ir ietverta Siguldas novada Domes noteiktā tirdzniecības nodeva saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.24 no 03.08.2016.
Sākot ar 2020.gadu, iekasējot dalības maksu par tirdzniecību Stādu parādē, tirdzniecības dalībniekam, kas veic tirdzniecību ar precēm, kas apzīmētas ar preču zīmi "Radīts S!guldā" (izņemot sabiedrisko ēdināšanu), organizators piemēro atvieglojumu 50% apmērā no attiecīgās preču grupas tirdzniecības nodevas, kas noteikta Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 (prot. Nr.12, §3) "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā". Attiecīgā naudas summa tiks piemērota kā atlaide dalibniekam nosūtītajā rēķinā. Lai saņemtu šo atvieglojumu, dalībniekam atsūtot pieteikumu ir jāpievieno ieskanēta Siguldas attīstības aģentūras izsniegtā atļauja preču zīmes Radīts S!guldā lietošanai.
 
  • A; B; C zonās visiem dalībniekiem tiek nodrošināti vismaz 5m dziļumā. D un E zonās 2-5m.
  • Elektrības pieslēgums pieejams E zonā; C zonas numuros C1-C18

Pārtikas preces, tai skaitā saldējums, bezalkoholiskie dzērieni, uzkodas, augļi, dārzeņi, ogas, u.c. Nepārtikas preces, tai skaitā ziedi, stādi, dēsti, mākslas izstrādājumi, amatniecības izstrādājumi, suvenīri, grāmatas, u.c.

Sabiedriskā ēdināšana,

Alkoholiskie dzērieni

Summa, EUR

SAB biedrs 60

SAB biedrs 200

Citi dalībnieki

Citi dalībnieki (+ elektrības pieslēgums)

Citi dalībnieki

Citi dalībnieki  (+ elektrības pieslēgums)

ar PVN 21%

1 tek.m

43.56

43.56

72.60

79.86

96.80

104.60

2 tek.m

43.56

43.56

72.60

79.86

96.80

104.60

3 tek.m

65.34

65.34

108.90

119.79

145.20

156.90

4 tek.m

87.12

87.12

145.20

159.72

193.60

208.12

5 tek.m

108.90

108.90

181.50

199.65

242.00

260.15

6 tek.m

130.68

130.68

217.80

239.58

290.40

312.18

7 tek.m

152.46

152.46

254.10

279.51

338.80

364.21

8 tek.m

174.24

174.24

290.40

319.44

387.20

416.24

9 tek.m

196.02

196.02

326.70

359.37

435.60

468.27

10 tek.m

217.80

217.80

363.00

399.30

484.00

520.30

11 tek.m

332.75

239.58

598.95

665.50

732.05

798.60

12 tek.m

363.00

261.36

653.40

726.00

798.60

871.20

13 tek.m

393.25

283.14

707.85

786.50

865.15

943.80

14 tek.m

423.50

304.92

762.30

847.00

931.70

1016.40

15 tek.m

453.75

326.70

816.75

907.50

998.25

1089.00

16 tek.m

484.00

348.48

871.20

968.00

1064.80

1161.60

17 tek.m

514.25

370.26

925.65

1028.50

1131.35

1234.20

18 tek.m

544.50

392.04

980.10

1089.00

1197.90

1306.80

19 tek.m

574.75

413.82

1034.55

1149.50

1264.45

1379.40

20 tek.m

605.00

435.60

1089.00

1210.00

1331.00

1452.00

21 tek.m

635.25

635.25

1143.45

1270.50

1397.55

1524.60

22 tek.m

665.50

665.50

1197.90

1331.00

1464.10

1597.20

23 tek.m

695.75

695.75

1252.35

1391.50

1530.65

1669.80

24 tek.m

726.00

726.00

1306.80

1452.00

1597.20

1742.40

25 tek.m

756.25

756.25

1361.25

1512.50

1663.75

1815.00

Pamatcena / Paaugstināta cena pēc apjoma