Nolikuma “16.Rudens Stādu parāde” pielikums

2020. gada 19.septembris, plkst. 9:00 - 16:00, Sigulda, Svētku laukums.

Dalības maksa tiek noteikta uz 1 pasākuma dienu.

  • Stādu audzētāju biedrības biedriem tiek piemērota biedra bonusa atlaide;
  • Veicot apmaksu līdz 11.septembrim, spēkā zemāk tabulā redzamie izcenojumi.
  • Norādītajā cenā ir ietverta Siguldas novada Domes noteiktā tirdzniecības nodeva saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.24 no 03.08.2016.
Sākot ar 2020.gadu, iekasējot dalības maksu par tirdzniecību Stādu parādē, tirdzniecības dalībniekam, kas veic tirdzniecību ar precēm, kas apzīmētas ar preču zīmi "Radīts S!guldā" (izņemot sabiedrisko ēdināšanu), organizators piemēro atvieglojumu 50% apmērā no attiecīgās preču grupas tirdzniecības nodevas, kas noteikta Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 3.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 (prot. Nr.12, §3) "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā". Attiecīgā naudas summa tiks piemērota kā atlaide dalibniekam nosūtītajā rēķinā. Lai saņemtu šo atvieglojumu, dalībniekam atsūtot pieteikumu ir jāpievieno ieskanēta Siguldas attīstības aģentūras izsniegtā atļauja preču zīmes Radīts S!guldā lietošanai.
 
  • A; B; C zonās visiem dalībniekiem tiek nodrošināti vismaz 5m dziļumā. D un E zonās 2-5m.
  • Elektrības pieslēgums pieejams E zonā un C zonā

Cenas

ar PVN 21%

SAB biedrs 60

 

SAB biedrs 200

 

Citi dalībnieki

 

Citi dalībnieki ar elektr.piesl.

Sabiedriskā ēdināšana, alkohola tirgotāji

 

13 eur/m
18 eur/m

 13 eur/m
18 eur/m
 20 eur/m
26 eur/m
 23 eur/m
32 eur/m
 33 eur/m
50 eur/m

1 t.m.

31,46 EUR

31,46 EUR

48,40 EUR

55.66

79.86

2 t.m.

31,46 EUR

31,46 EUR

48,40 EUR

55.66

79.86

3 t.m.

47,19 EUR

47,19 EUR

72,60 EUR

79.23

119.79

4 t.m.

62,92 EUR

62,92 EUR

96,80 EUR

111.32

159.72

5 t.m.

78,65 EUR

78,65 EUR

121,00 EUR

139.15

199.65

6 t.m.

94,38 EUR

94,38 EUR

145,20 EUR

166.98

239.58

7 t.m.

110,11 EUR

110,11 EUR

169,40 EUR

194.81

279.51

8 t.m.

125,84 EUR

125,84 EUR

193,60 EUR

222.64

319.44

9 t.m.

141,57 EUR

141,57 EUR

217,80 EUR

250.47

359.37

10 t.m.

157,30 EUR

157,30 EUR

242,00 EUR

278.30

399.30

11 t.m.

239,58 EUR

173,03 EUR

346,06 EUR

385.99

665.50

12 t.m.

261,36 EUR

188,76 EUR

377,52 EUR

421.08

726.00

13 t.m.

283,14 EUR

204,49 EUR

408,98 EUR

456.17

786.50

14 t.m.

304,92 EUR

220,22 EUR

440,44 EUR

491.26

847.00

15 t.m.

326,70 EUR

235,95 EUR

471,90 EUR

526.35

907.50

16 t.m.

348,48 EUR

251,68 EUR

503,36 EUR

561.44

968.00

17 t.m.

370,26 EUR

267,41 EUR

534,82 EUR

596.53

1028.50

18 t.m.

392,04 EUR

283,14 EUR

566,28 EUR

631.62

1089.00

19 t.m.

413,82 EUR

298,87 EUR

597,74 EUR

666.71

1149.50

20 t.m.

435,60 EUR

314,60 EUR

629,20 EUR

701.80

1210.00

21 t.m.

457,38 EUR

457,38 EUR

660,66 EUR

736.89

1270.50

22 t.m.

479,16 EUR

479,16 EUR

692,12 EUR

771.98

1331.00

23 t.m.

500,94 EUR

500,94 EUR

723,58 EUR

807.07

1391.50

24 t.m.

522,72 EUR

522,72 EUR

755,04 EUR

842.16

1452.00

25 t.m.

544,20 EUR

544,20 EUR

786,50 EUR

877.25

1512.50

Pamatcena / Paaugstināta cena pēc apjoma

t.m. = tekošais metrs