Stāvvietu karte Siguldā

Iepazīstieties ar stāvvietu karti Siguldā Stādu parādes laikā 4. un 5. maijā.